Maciej Staszewski

Gitarzysta i kompozytor urodzony w 1984 roku w Łodzi. W 2003 roku ukończył z wyróżnieniem Państwowe Liceum Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi w klasie mgr Małgorzaty Sztern-Dany. Studiował w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, którą ukończył w klasie gitary klasycznej prof. Jerzego Nalepki (2008) i w klasie kompozycji prof. Jerzego Bauera (2009).

Od 2008 roku wykłada w macierzystej uczelni, obecnie na stanowisku profesora uczelni. W 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora sztuki muzycznej, w 2017 roku – doktora habilitowanego. W latach 2016-2019 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, obecnie pełni funkcję Kierownika Instytutu Instrumentalistyki, od roku 2018 jest także kierownikiem Katedry Akordeonu, Gitary i Harfy.

Jako solista i kompozytor wielokrotnie brał udział w festiwalach międzynarodowych, w tym: w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Improwizowanej „Ad Libitum”, Międzynarodowym Festiwalu Indywidualności Muzycznych „Tansman 2012”, Światowych Dniach Muzyki ISCM, kilkakrotnie w ramach sesji „Musica Moderna” oraz w ramach ogólnopolskich sesji gitarystyki polskiej.

Maciej Staszewski współpracował jako solista z polskimi orkiestrami, m.in. z Orkiestrą „Łódzkie Smyczki”, Polish Camerata, Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej w Łodzi, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Orkiestrą Smyczkową PRIMUZ Akademii Muzycznej w Łodzi. Zajmuje się również muzyką improwizowaną, biorąc udział w projektach free improvisation. Jako solista występował w Europie, Kanadzie, USA i Chinach. Jest autorem kompozycji na gitarę, utworów fortepianowych, kameralnych, chóralnych i elektroakustycznych.

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f t
Copyright © 2021 maciejstaszewski.com